Resultats campanya vigilància i control dels estacionaments per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)

06/12/2017|

Des del passat 13 de novembre i fins a final de mes, per part de la Policia Local de Vinaròs s'ha dut a terme una campanya de vigilància i control dels estacionaments per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR). L'objectiu de la campanya ha estat el sensibilitzar als ciutadans sobre les barreres i dificultats que es [...]