La unitat de VioGen de la Policia Local de Vinaròs va entrar en funcionament a l’abril del 2017, després de la seua adhesió al Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere.

La unitat està formada per una agent amb formació especialitzada en Violència de Gènere i Mediació Policial, sota la dependència directa del Comissari Cap del cos de Policia Local de Vinaròs.

Durant l’any 2017 s’han portat per la unitat un total de 28 expedients, dels quals 9 romanen en actiu amb mesures de protecció policial. Així mateix s’han dut a terme un total de 286 actuacions relacionades amb la protecció i ajuda a dones víctimes de violència de gènere a Vinaròs.

Dins del total d’actuacions es destaquen les 11 visites a domicili, 145 contactes telefònics amb les víctimes, 7 amb agressors, 5 acompanyaments en actuacions de caràcter judicial, assistencial o administratiu, 26 notificacions judicials, 17 Valoracions Policials de Risc de mode personal, 20 telefònics i 16 contactes personals acordats per les víctimes.

La unitat de VioGen té previst iniciar durant l’any 2018 formacions per a la visibilització i en prevenció de la violència de gènere a instituts i organismes que així ens ho requerisquen.

Es donarà inici a les formacions programades per al 2018 amb la formació a tres tallers d’ocupació del centre de coneixement Vinalab de Vinaròs durant el mes de març, i durant el mes d’abril es realitzarà formació per a l’Associació cultural i recreativa de Ames de casa de Vinaròs.

A data 26 de febrer de 2018.

Resum general:

Nombre total de víctimas assistides

29

Víctimes activas

9

Víctimes en Risc BAIX

7

Víctimes en Risc No Apreciat

2

Víctimes inactives

14

Víctimes reasignades a Guardia Civil

6

Víctimes amb mes d’un agresor Actives

1

Víctimes amb mes d’un agresor Inactives

0

Canvi de residència de Víctimes

3